Gå til indhold

Announcement: Den 1. juli 2023 åbnede Copenhagen Data et kontor i Melbourne, Victoria for at engagere sig professionelt og lokalt i Australien.

Kendt dansk forlag digitaliseres med moderne dataplatform

Største forlag i branchen styrker sin kunderelevans og øger omsætning med moderne dataplatform

Konsulenter på casen

Daniel Christensen

Daniel Christensen

Aksel Larsen

Aksel Larsen

Martin ABC Hansen

Martin ABC Hansen

Sektor: Trading

Region: Skandinavien

Business intelligence
Data hub
Data strategy
GDPR
Machine learning
Master data
Process automation
Identify.svg

Identifikation

Udfordringer og muligheder

Et ledende forlag på det nordiske marked kontaktede os, da det stod over for et stort fald i sin salgs- og kundefastholdelsesrate. Virksomheden var kommet bagud i forhold til sin digitale udvikling, da den digitale konkurrence var fortsat stigende på underholdningsmarkedet. Desværre resulterede det i nedsat kundeloyalitet overfor virksomhedens produkter. Copenhagen Data identificerede adskillige digitaliseringsmuligheder for forlaget. Disse muligheder blev samlet i en datastrategi, der havde til formål at forbedre det interne overblik over salg og loyalitet gennem en moderne dataplatform. Vi lavede en implementerings-roadmap over de adskillige dataprojekter, der var nødvendige for at nå virksomhedens mål. Vi engagerede samtidigt relevante interessenter for at sikre, at dataprojekterne og datastrategien var forventningsafstemt i virksomheden fra start af.

Qualify.svg

Kvalifikation

Analyse og evaluering

Før vi kunne begynde at løse forlagets udfordringer, var vi nødsaget til at foretage adskillige kvalificerende aktiviteter. Vi begyndte at analysere, planlægge og evaluere de forskellige aspekter af datastrategien. Det var blandt andet afgørende at undersøge konfigurationen og designet af den nye dataplatform. Vi ønskede blandt andet at garantere, at den var kvalificeret til at forudsige medlems-turnoverraten gennem Machine Learning, samtidig med at den ville overholde alle GDPR-love. Vi fokuserede også i høj grad på at skabe en behagelig og optimeret brugeroplevelse. Derfor besluttede vi at lave en click-stream dataplatform, der kunne registrere hvert enkelt klik, salg og aktivitet fra hver bruger. Platformen blev metodisk forfinet gennem detaljeret prototyping og løbende evaluering. Copenhagen Data planlagde aktiviteterne og afhængighederne hånd i hånd med de relevante ledelses- og projektinteressenter. Gennem porteføljestyring sørgede vi for, at alle aspekter af dataprojektet blev implementeret gennem gradvise, håndgribelige leverancer.

Realize.svg

Realisering

Implementering og overdragelse

Efter at have identificeret og kvalificeret dataprojekterne, gik vi videre til realiseringsfasen. I korte udviklingscyklusser udviklede og implementerede vi de databaserede løsninger. Click-stream dataplatformen blev gradvist designet, planlagt, udviklet og testet. Vi sørgede for løbende at dele og indsamle vigtig forretnings- og IT-indsigt med de relevante interessenter i virksomheden. Dette var afgørende for at sikre en smidig overdragelse og nyttig løbende læring for virksomheden som jo selv er ansvarlig for styringen af dataplatformen efter dens udvikling og implementering. Efter overdragelsen af dataprojektet kunne Copenhagen Data glæde sig over, at forlaget forbedrede sin kunderelevans og øgede sin årlige omsætning. Den moderne dataplatform var en succes, og forlaget er nu i stand til at forudsige sin kundeloyalitet og kontrollere al salg.

Resultater

  • Minimeret churn rate i to forretningsenheder resulterende i €700.000 årlig omsætning
  • Nedlukning af proprietær service til at overvåge webapplikationer resulterende i en årlig sparring på €100.000+ 
  • Nedlukning af analytisk resulterende i en årlig sparring på 50.000€ 
  • Automatisering af manuelle aktiviteter gennem datadrevet support i backoffice-processer
  • Gennemsigtighed i kundedefinitioner og interaktioner på tværs af virksomheden for at sikre kundecentreret design
  • Etablering af moderne dataplatform med skalerbart design til at understøtte fremtidig dataanalytisk og operationel dataaktivering